Vrtané studny

Uvažujete o tom, že na vlastním pozemku budete mít vlastní zdroj pitné vody? Vadí Vám stále stoupající ceny za vodné a stočné, které se během několika let několikanásobně zvýšilo? Určitě stojí za zvážení, abyste si propočetli, kolik lze pomocí vlastní vrtané studny ušetřit za rok.

Vlastní vrtaná studna na zahradě se vyplatí. Mít doma vlastní zdroj vody je velká výhoda, můžete být nezávislí na vodovodním řádu, získat můžete i kvalitnější pitnou vodu a v neposlední řadě ušetříte.

Firma Vrtané studny nabízí studny po celé České republice, které jsou vrtány pomocí vrtných souprav a slouží pro jímání podzemní vody. Firma nabízí komplexní servis od vyhledání pramene, přes projektovou dokumentaci, až po instalaci čerpací techniky a samotné předání.

Samotné přípravná část a následná realizace probíhá ve velmi krátkém časovém horizontu. Po domluvě termínu nastává příjezd vrtné soupravy na smluvené místo. Je zahájena přípravná část a následně vrtání, které zabere asi 2 hodiny času. Hotová vrtaná studna se vypláchne a vyvložkuje pažnicemi, provede se atest na pitnou vodu, instaluje se čerpací technika, provede čerpací zkouška.

Zdarma je k dodání od firmy Vrtané studny vyhledání pramene zkušeným odborníkem, čerpací zkouška a vypažení PVC s atestem pro pitnou vodu, montáž zahradního odkalovacího čerpadla a také poradenský servis.