Gabionové ploty

Problematiku výstavby oplocení, zajištění svahů nebo obkladu zdí řeší gabionové ploty, neboli zkráceně gabiony. Jedná se o drátěnou konstrukci vyplněnou nejčastěji lomovým nebo přírodním kamenem, která je povrchově upravena, a to povlakem zinku a hliníku, čímž je několikanásobně zvýšena životnost celé konstrukce.

Gabiony Hranice a jejich výhody

Realizací staveb gabionů a prodejem gabionových sítí se zabývá firma Gabiony Hranice, která disponuje 7 letými zkušenostmi s jejich využitím, s výstavbou a zajištěním svahů. Nabízí poradenství v oblasti výstavby, ale také s bezplatným zpracováním nabídky.

Gabiony se vyznačují i celou řadou výhod, mezi které patři v první řadě nižší pořizovací cena ve srovnání s klasickými konstrukcemi. Ve většině případech není nutný ani železobetonový základ, ale jen zhutněný kamenný. Povrchovou úpravou získávají na životnosti, a to až v řádu desítek let (60-70). Gabiony jsou prakticky bezúdržbové, není je nutno nikterak natírat. Působí jako přírodní drenáž, tudíž propouští a absorbují energii vody a díky tomu tak snižují tlak na opěrné zdi. Jsou i velmi jednoduché na realizaci, a to i v zimě nebo za zhoršených podmínek. Také se dají snadno rozšířit a napojit o další části. Na vnější okolí působí přírodním dojmem a moderním vzhledem a přirozeně se tak začleňují do krajiny.